Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

116. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije, stran 431.

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in drugega odstavka 37. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1, 59/11) objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije
Guverner Banke Slovenije me je obvestil, da mu dne 16. julija 2013 poteče šestletni mandat. Skladno z Zakonom o Banki Slovenije zato objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto člana sveta Banke Slovenije, in sicer guvernerja Banke Slovenije.
Predloge možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije je treba poslati v roku 45 dni po objavi tega poziva na Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana. Predlogi morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Št. 003-03-2/13-2
Ljubljana, dne 15. januarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije