Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

, Stran 2598
Zavarovalne police preklicujejo
Celec Andreas, Doljni Slaveči 120A, Grad, zavarovalno polico, št. 50500081825, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu-329876 Colnarič Miha, Kajuhova ulica 9, Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št. 50500068242, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnk-329811 Dimitrijević Tihomir, Jelendol 5, Tržič, zavarovalno polico, št. 50500014466, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-329866 Djurić Igor, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500118136, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw-329874 Fabjan Ilonka, Ulica Jožeta Pahorja 4, Sežana, zavarovalno polico, št. 41802000153, izdala zavarovalnica KD Življenje. gne-329817 Ivanjšič Marjana, Kočki Vrh 11, Sveti Jurij ob Ščavnici, zavarovalno polico, št. 50500120846, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-329812 Kapš Mario, Prelesje 12, Stari trg ob Kolpi, zavarovalno polico, št. 50500069208, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-329870 Kapš Mario, Prelesje 12, Stari trg ob Kolpi, zavarovalno polico, št. 50500069134, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnz-329871 Kastelic Marija, Vegova 1, Trebnje, zavarovalno polico, št. 50500005155, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-329878 Komelj Aleš, Šmidova 12A, Kranj, zavarovalno polico, št. 50500022174, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-329794 Kramar Gašper, Ob potoku 34, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500076963, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnd-329843 Kunčič Irma, Zgornje Bitnje 70A, Žabnica, zavarovalno polico, št. 50500097201, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-329838 Lazar Darja, Triglavska cesta 33, Bohinjska Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500014868, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-329877 Lešnik Jožica, Prvenci 29, Markovci, zavarovalno polico, št. 50500072345, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnu-329851 Milič Niko, Adlešiči 16A, Adlešiči, zavarovalno polico, št. 41601002996, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnj-329862 Muršić Nevenka, Breg 12, Središče ob Dravi, zavarovalno polico, št. 50500088675, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnt-329802 PIlipović Zdravko, Gubčeva 4, Krško, zavarovalno polico, št. 50500049352, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-329841 Pirmanšek Gregor, Topilniška 8, Litija, zavarovalno polico, št. 50500031716, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-329793 Plahutnik Boštjan, Viška cesta 49/c, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40301000237, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-329869 Podjetje ICB d.o.o., Obala 127, 6320 Portorož, zavarovalne ponudbe zavarovalnice Wienerstaedtische po sledečih številkah: 110000002491, 110000002492, 110000002503 do 110000002507, 110000002517, 110000002521, 110000002536, 110000002715, 110000002716, 110000002719, 110000002722 do 110000002724, 110000002994, 110000003006, 110000003024 do 110000003026, 110000003055, 110000003073, 110000003074, 110000003077 do 110000003079, 110000003085, 110000003087, 110000003099 do 110000003106, 110000003132, 110000003154, 110000003314, 110000003315, 110000003319 do 110000003323, 110000003325, 110000003327, 110000003339, 110000003340, 110000003366, 110000003369, 110000003382, 110000003383, 110000006249, 110000006262, 110000006267 do 110000006271, 110000006277 do 110000006284, 110000006300 do 110000006303, 110000006310, 110000007080 do 110000007083, 110000007090, 110000007092, 110000007096, 110000007105 do 110000007108, 110000007141, 110000007148, 110000008188, 110000008189, 110000008191, 110000008192, 110000008221, 110000008547, 110000008562, 110000008570 do 110000008572, 110000008579, 110000008582 do 110000008584, 110000008590, 110000008598 do 110000008600, 110000008602, 110000008603, 110000008606, 110000008607, 110000008611, 110000008612, 110000008619, 110000008620, 110000008983 do 110000008987, 110000008990 do 110000008992, 110000008998, 110000008999, 110000009001 do 110000009004, 110000009012 do 110000009018, 110000009039, 110000009041, 110000009047, 110000009048, 110000009050, 110000009056, 110000009061, 110000009068, 110000009074, 110000009075, 110000009077 do 110000009081, 110000009102 do 110000009111, 110000300765 do 10000300770, 110000301080, 110000301081, 110000301103, 110000301104, 110000301119 do 110000301126, 110000301128, 110000301130, 110000301131, 110000301145 do 110000301167, 110000301680 do 110000301684, 120000001127, 120000001349, 120000001351, 120000001404, 120000001410, 120000001412 do 120000001414, 120000001448 do 120000001451, 120000001459 do 120000001463, 120000001467, 120000001475 do 120000001477, 120000001679, 120000001681, 120000001683, 120000001685 do 20000001690, 120000001693 do 120000001697, 120000001707 do 120000001712, 120000001725, 120000001726, 120000001740, 120000003331, 120000003336, 120000003338, 120000003342, 120000003344, 120000003351, 120000003352, 120000003354 do 120000003356, 120000003358, 120000003363, 120000003364, 120000003380, 120000003384, 120000003410 do 120000003412, 120000003417, 120000003418, 120000004472, 120000004473, 120000004484 do 120000004488, 120000004493, 120000004500 do 120000004505, 120000004514, 120000004521 do 120000004526, 120000004528 do 120000004530, 120000005809 do 120000005816, 120000005821, 120000005823, 120000005825, 120000005835, 120000005864, 120000005868 do 120000005870, 120000005872, 120000005874 do 120000005877, 120000006469, 120000006473, 120000006479, 120000006480, 120000006483, 120000006491 do 120000006497, 120000006506, 120000006516, 120000006518, 120000006538 do 120000006544, 120000006547 do 120000006550, 120000006595, 120000006596, 120000006609 do 120000006618, 120000006679 do 120000006688, 120000008364 do 120000008368, 122000000207, 122000000216 do 122000000221, 122000000224 do 122000000228, 122000000232 do 122000000234, 122000000236 do 122000000240, 122000000518, 122000000524, 122000000535, 122000000536, 122000000540, 122000000542, 122000000544 do 122000000546, 122000000549 do 122000000615, 123000000118 do 123000000120, 123000000134, 123000000136 do 123000000138, 123000000143 do 123000000145, 123000000168 do 123000000173, 123000000541, 123000000546 do 123000000552, 123000000555, 123000000558 do 123000000570, 124000000606 do 124000000615, 125000000451, 125000000453 do 125000000460, 127000001047, 127000001049, 127000001050, 210000002251 do 210000002253, 210000002256, 210000002262, 210000002267 do 210000002269, 210000002273, 210000002397, 210000002400, 210000002406 do 210000002408, 210000002421 do 210000002423, 210000002438, 210000002440, 210000002443 do 210000002445, 210000002448, 210000002458, 210000002459, 210000002461, 210000002464 do 210000002468, 210000002584, 210000002593, 210000002597, 210000002598, 210000002605, 210000002608, 210000002624, 210000002627, 210000002632 do 210000002636, 210000002638, 210000002640, 210000002657, 210000002660, 210000002661, 210000002671 do 210000002675, 210000002677 do 210000002680, 210000003451, 220000002255 do 220000002259, 220000002261, 220000002269, 220000002270, 220000002277 do 220000002279, 220000002399, 220000002405, 220000002413, 220000002415, 220000002437, 220000002442, 220000002459 do 220000002464, 220000002470, 220000002472, 220000002474, 220000002669, 220000002675 do 220000002679, 220000002684, 220000002685, 220000002687, 220000002692, 220000002694, 220000002709, 220000002712 do 220000002716, 220000002721, 220000002722, 220000002724 do 220000002726, 220000002728 do 220000002730, 220000002734, 220000002737, 220000002738, 220000003545, 220000003549, 220000003553, 220000003568, 220000003581, 220000003582, 220000003584 do 220000003590, 220000003598 do 220000003600, 220000003628 do 220000003631, 220000003642, 220000003643. Ob-4782/12 Rozić Renko Sara, Vrbnje 62, Radovljica, zavarovalno polico, št. 5050019201, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-329800 Simončič Petra, Pekarska 13, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500066530, izdala zavarovalnica KD Življenje. gng-329840 Škaler Aleksander, Brezina 32, Brežice, zavarovalno polico, št. 50500024798, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-329853 Šmarčan Senka, Ziherlova 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500048512, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-329804 Udovič Boštjan, Belšinja vas 3, Trebnje, zavarovalno polico, št. J, 901.399-9, izdala zavarovalnica Wiener Staedtische. gnp-329856 Udovič Boštjan, Belšinja vas 3, Trebnje, zavarovalno polico, št. 70000037342, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gno-329857 Ulaga Florjana, Planina 136, Planina, zavarovalno polico, št. 50500030053, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-329855 Vodušek Andrej, Žahenberc 48A, Rogatec, zavarovalno polico, št. 50500098480, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-329865