Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

D 250/2011 Os-4392/12 , Stran 2596
D 250/2011 Os-4392/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji v zapuščinski zadevi po pok. Ani Nordio iz Ilirske Bistrice, Gregorčičeva 30, ki je umrla dne 2. 12. 1979, na podlagi 131. člena Zakona o dedovanju, s sklepom z dne 2. 10. 2012, postavilo začasnega zastopnika dedičem: pranečakom Paolu Toncu, Fabiu Saretu in Dariu Saretu, vsi neznanega bivališča, Roka Jenka, odvetnika v Ilirski Bistrici, Gubčeva 7. Dediče bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 2. 10. 2012