Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

VL 76990/2011 Os-4293/12 , Stran 2596
VL 76990/2011 Os-4293/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 76990/2011 z dne 6. 6. 2011, ki je 5. 7. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. IZV 583/2011 z dne 23. 9. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v IV. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Cesta maršala Tita 3, Jesenice (št. stavbe: 1081, št. stanovanja 20), velikosti 59,90 m2 s skupnimi deli, prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice Slobodanke Zukić, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 2.261,31 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 24. 9. 2012