Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4833/12 , Stran 2590
Ob-4833/12
Na podlagi sklepa št. 3. skupščine družbe Janus d.d., z dne 22. 5. 2012, likvidacijska upravitelja družbe Janus d.d. – v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, Maribor objavljata
javno zbiranje ponudb za nakup
A. delnic družbe Northwest AD; B. delnic Qwest Investment PLC; C. deleža v Lloyd Treuhand LF-Flottenfond-VII; D. deleža v Konig&Cie. Treuhand MS Stadt Lubeck T+H Schiffahrts GmbH+Co.KG. 1. Predmet prodaje je: A.: 1.139 navadnih delnic družbe Northwest AD, Prizrenska br. 6, Beograd, Srbija; B.: 103.680 navadnih delnic družbe Qwest Investment Public Company Ltd., Limassol, Cyprus; C.: delež v znesku 80.000 EUR v komanditni družbi – zaprtem ladijskem skladu Koenig Cie.Treuhand »MS Stadt Lubeck T+H Schiffahrts GmbH+Co.KG«, D.: delež v znesku 200.000 EUR v komanditni družbi – zaprtem ladijskem skladu Lloyd Treuhand LF-Flottenfond-VII. 2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij za izbor najugodnješega ponudnika: a.) ponujeno ceno, b.) plačilo kupnine najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe o prodaji, c.) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe, d.) prenos delnic – prodajalec izda nalog za prenos delnic na kupca v klirinško depotni družbi oziroma pri upravljalcu – Treuhand – po prejemu plačila celotne kupnine. Ponudba mora biti brezpogojna. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega paketa delnic oziroma deležev družb. Ponudba se lahko nanaša na posamičen paket ali na vse pakete skupaj. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. 4. Za pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki prispejo na sedež Janus d.d. – v likvidaciji, Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Nakup delnic Paloma – Ne odpiraj!« najpozneje do 7. 12. 2012, do 12. ure. 5. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji terjatev z najboljšim ali katerikolim ponudnikom. 6. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo in realizacijo pogodbe plača kupec. 7. Zainteresiranim ponudnikom bodo po predhodnem dogovoru na voljo dodatni podatki: kontakt: e-mail: janus & triera.net, tel. 02/250-00-18, faks: 02/250-00-19. 8. Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika po zaključku postopka.
Likvidacijska upravitelja družbe Janus d.d. – v likvidaciji