Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4821/12 , Stran 2590
Ob-4821/12
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa edinega družbenika družbe STOL PISARNIŠKI STOLI proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji, Korenova cesta 5, 1241 Kamnik z dne 22. 10. 2012 objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo STOL PISARNIŠKI STOLI, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji, Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, poziv upnikom: Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2012/45055 z dne 8. 11. 2012 pri subjektu vpisa STOL PISARNIŠKI STOLI proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji, Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, matična številka 5938031000, vpisalo začetek redne likvidacije. Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve do družbe STOL PISARNIŠKI STOLI, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji, s priporočeno pošto, in sicer na naslov: STOL PISARNIŠKI STOLI, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji, Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila o obstoju in višini terjatve.
STOL PISARNIŠKI STOLI, d.o.o., Kamnik – v likvidaciji likvidacijska upraviteljica Alenka Zaman