Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Št. 2433-12-0101 Ob-4820/12 , Stran 2589
Št. 2433-12-0101 Ob-4820/12
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina, Gregorčičeva 28, 5270 Ajdovščina, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US, 106/2010-ZDoh-2H in 47/2012-ZUKD-1A) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Mariji Semenič, Podnanos 110, 5272 Podnanos, lastnici parcele *258/2, v katastrski občini 2405 Podnanos, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na e-oglasni deski Geodetske uprave Republike Slovenije ter vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje, št. zadeve 02112-781/2012. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica dne 24. 10. 2012