Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Št. 275/2012 Ob-4809/12 , Stran 2571
Št. 275/2012 Ob-4809/12
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 200-78-00, faks +386 1 257-35-89, razpisuje na podlagi 38. in 39. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije prosto delovno mesto direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije – m/ž. Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima doktorat znanosti iz gozdarstva ali iz področij temeljnih dejavnosti inštituta ter izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta ARRS, določene z veljavnimi predpisi*, * Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta. – ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog, – ima sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela, – izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi. Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano mesto imenovan/a za dobo pet let. Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja dokazila oziroma dokumentacijo, in sicer: – dokazilo o zahtevani izobrazbi, – življenjepis z navedbo delovnih in vodstvenih izkušenj, – bibliografijo, – vizijo dela ter razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije. Prednost imajo kandidati/ke, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj. Kandidati/ke naj prijavo pošljejo v 10 dneh po objavi razpisa, na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis«. Kandidati/ke bodo povabljeni/e na predstavitev svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije. Vse potrebne dokumente lahko kandidati/ke prejmejo v upravi Gozdarskega inštituta Slovenije. Vse prijavljene kandidate/ke bomo o izboru obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije