Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

VL 153205/2011 Os-4511/12 , Stran 2478
VL 153205/2011 Os-4511/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Dragu Bodač, Šmarska cesta 12, Koper, ki ga zastopa zak. zast. odv. začasni zastopnik Martina Cupin, Ferrarska 10, Koper, zaradi izterjave 2.526,45 EUR, sklenilo: dolžniku Dragu Bodač, Šmarska cesta 12, Koper, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Martina Cupin, Ferrarska 10, Koper. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 10. 2012

AAA Zlata odličnost