Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

N 258/2010-32 Os-4465/12 , Stran 2476
N 258/2010-32 Os-4465/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Andja Komšo, Jamova cesta 56, Ljubljana, in ostali etažni lastniki stavbe Jamova cesta 56, Ljubljana, ki jih vse zastopa pooblaščenka Helena Breda Franken, Jamova cesta 56, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, 2. Ivana Živković, Koprska ulica 10, Ljubljana, 3. Vladimir Živković, Koprska ulica 10, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 4. 10. 2012, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 216/66, z dne 29. 12. 1966, sklenjene med GP „Tehnograd“, Tržaška cesta 68/a Ljubljana, kot prodajalcem, in Zajc Borisom in Marijo, Dražgoška 9, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino – dvoinpolsobno stanovanje v soseski 8-3 v zgradbi C-13, ob Jamovi ulici v Ljubljani, v skupni izmeri 69,48 m2, s pripadajočo kletjo ter pravico uporabe skupnih prostorov, delov in naprav, ki služijo objektu zgradbi C-13 ob Jamovi ulici v Ljubljani. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 10. 2012

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti