Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 1151/2012 Ob-4689/12 , Stran 2457
Št. 1151/2012 Ob-4689/12
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 21. 1. 2013. Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa, (s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), – program vodenja zavoda, – opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (nepopolnih vlog ne bomo obravnavali) pošljite v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53a, 4000 Kranj, s pripisom – Za razpis za ravnatelja.« Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti