Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

Št. 4301-1/2012/23 Ob-4698/12 , Stran 2433
Št. 4301-1/2012/23 Ob-4698/12
Spremembe in dopolnitve
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), objavljamo spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71/12, dne 21. 9. 2012. Na koncu stavka pod 7. točko, podpoglavja 6.2 Splošni pogoji, se doda besedilo, ki se glasi: Ocenjena skupna vrednost vseh operacij enega upravičenca ne sme presegati 3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. Kolikor bo prijavitelj prijavil več operacij, katerih vsota bo presegla 3 mio EUR in ne bo predložil prioritetne liste po operacijah, bo komisija obravnavala tiste operacije oziroma operacijo, pri katerih bo razlika med 3 mio EUR in vsoto prijavljenih operacij oziroma operacije najmanjša. Prednost bodo imele operacije z večjo vrednostjo. V petem odstavku poglavja 9 Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog, se spremeni datum oddaje vlog. Odstavek se tako glasi: Vloga se šteje za pravočasno, če bo predložena osebno ali prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov MziP-a do dne 9. 11. 2012, do 12. ure, za drugo odpiranje pa do dne 31. 1. 2013, do 12. ure.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti