Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

, Stran 2247
Drugo preklicujejo
Adlešič Uroš, Vinji Vrh 10, Semič, študentsko izkaznico, št. 63100018, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnm-329359 Adžič Nik, Kocljevo naselje 9, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 63090036, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gny-329297 AGM Jožef Arzenšek s.p., Turno 2A, Gorica pri Slivnici, licenco, za vozilo M.A.N., registrska številka CE N1-509. gnw-329449 Andrej Kovaček s.p., Starše 68, Starše, potrdilo za voznika Adnana Seferović, veljavno od 17. 3. 2011 do 13. 3. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, številka 007070/AD 74-3-1297/2011, izdana 17. 3. 2011. gnv-329450 Avtoprevozništvo Štefan Vegi s.p., Cesta na Trato 34, Kočevje, licenco, številka 007074/003, za vozilo volvo, registrska številka LJ 20-0 TA. gno-329457 Avtoprevozništvo Štefan Vegi s.p., Cesta na Trato 34, Kočevje, licenco, številka 007074/004, za vozilo mercedes benz, registrska številka LJ 46-2 KS. gnn-329458 Avtoprevozništvo, Miran Krušič s.p., Kostanjevec 37, Zgornja Ložnica, licenco, številka 010122, za tovorno vozilo MAN iveco 8.163.LC, številka šasije WMAL20ZZZYY057088, registrska številka MB 83-60V. gnh-329364 Avtoprevozništvo, Miran Krušič s.p., Kostanjevec 37, Zgornja Ložnica, licenco, številka 010122, za tovorno vozilo mercedez-benz atego, številka šasije WDB9702571K407485, registrska številka MB C1-37D. gng-329365 Babič Kurbus Janja, Borova vas 24, Maribor, študentsko izkaznico, št. 32004070, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani. m-536 Balajc Veronika, Selo 78, Prosenjakovci - Partosfalva, študentsko izkaznico, št. F006804, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-563 Bandelj Špela, Vipavski Križ 56, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št. 19482165, izdala Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnp-329331 Banko Ivan, Cankarjeva ulica 8, Ptuj, certifikat NPK varnostnik/varnostnica, št. 40164, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, izdana 21. 6. 2010. gno-329440 Bardić Velov Natalija, Cesta maršala Tita 2, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 01010165, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gny-329347 Berdnik Neža, Breg pri Konjicah 6A, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 41110139, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnx-329348 Berglez Blaž, Primož pri Ljubnem 64, Ljubno ob Savinji, študentsko izkaznico, št. 63080446, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnb-329295 Bevk Klemen, Stjenkova ulica 23, Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 19504063, izdala Ekonomska fakulteta. gny-329422 Bizjak Rok, Zgornje Bitnje 29A, Žabnica, voznikovo kartico, številka 1070500001590001, izdajatelj Cetis d.d. gnn-329333 Blas Sergej, Loka 59, Loka pri Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št. 20021609, izdala Fakulteta za logistiko Celje, Univerza v Mariboru. gnv-329300 Brus Pavel, Sr. Kanomlja 21A, Spodnja Idrija, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 605582, leto izdaje 1997. gnq-329305 Bunič Matic, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41080058, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gne-329317 Cuder Aleksandra, Bakovniška 16, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 11090326, izdala Zdravstvena fakulteta, Ljubljana. gnc-329369 Davinovski Ljube, Tržaška 268, Ljubljana, voznikovo kartico, številka 1070500029596000, izdajatelj Cetis d.d. gni-329363 Derlink Milan, Hlebce 16, Lesce, študentsko izkaznico, št. 63090406, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnj-329441 Divjak Sandra, Za Kalvarijo 28, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1015300, izdala FERI, Maribor. m-569 Dobaj Luka, Jurski vrh 1, Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št. E1006834, in indeks, številka E1006834, izdala FERI, Maribor. m-575 Dokl Davorin, Zg. Jakobski Dol 19A, Jakobski Dol, vozniško za viličarja, št. 1773, izdana leta 2010, izdajatelj Andragoški zavod Maribor. m-566 Doltar Kaja, Potok 36, Straža, študentsko izkaznico, št. 41100002, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnf-329316 Dvoršak Timotej, Spodnje Petrinje 36, Lenart v Slov. goricah, študentsko izkaznico, št. E1031281, izdala FERI. m-531 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500007583001, izdana na ime Branko Matjaš. gnd-329368 Filip Vlaj, Tomšičeva ulica 21, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 31100249, izdala Fakulteta za farmacijo. gnp-329356 Fišer Anže, Preloška cesta 12, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19454396, izdala Ekonomska fakulteta. gng-329294 Glinšek Petra, Podbočje 100, Podbočje, študentsko izkaznico, št. 30805348, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-534 GREDIN Markovec d.o.o., Markovec 31B, Stari trg pri Ložu, licenco za prevoz blaga v notranjem cestnem prometu, številka 0004265/02360/594/002, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2009. gnr-329437 Hodnik Brina, Kerševa ulica 7, Celje, študentsko izkaznico, št. 81686652, izdala EPF, Maribor. m-539 Ivan Špik s.p., Poljane 23, Cerkno, licenco, številka 008002, za vozilo 008002/001 DAF, registrska številka KR V6-877. gnu-329451 Jakovljević Nataša, Polanškova ulica 15, Ljubljana - Črnuče, študentsko izkaznico, št. 18101317, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnc-329319 Jerenko Nuša, Lancova vas 89C, Videm pri Ptuju, študentsko izkaznico, št. 41070053, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnm-329334 Jerič Saša, Hotiza, Ložič 8, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št. F0010012, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-547 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Esada Škaljić, veljavno do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-2-5236/2010, leto izdaje 2010. gnw-329424 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Luka Stevanović, veljavno do 30. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-3-4615/2010, leto izdaje 2010. gnv-329425 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Indira Mehinović, veljavno do 24. 5. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AJ45-2-2937/2009, leto izdaje 2009. gnu-329426 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Ramiza Mušić, veljavno do 29. 11. 2012, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-2-625/2012, leto izdaje 2012. gnt-329427 Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica ob Savinji, potrdilo za voznika Ivana Miklovsh, veljavno do 26. 10. 2011, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 007069/AD45-3-461/2010, leto izdaje 2010. gns-329428 Jurko Matej, Ptujska cesta 51, Pragersko, študentsko izkaznico, št. S1009086, izdala Fakulteta za strojništvo, Maribor. m-576 Kavčnik Alojzij, Stara cesta 23, Brezovica pri Ljubljani, dovolilnici za mednarodni prevoz. 1. dovolilnica je Hrvaška tretja - številka 3178, koda: PO16968, 2. dovolilnica je Makedonska tretja - številka 3240, koda: PO01710, izdajateljica Obrtna zbornica Slovenije, oddelek dovolilnic, izdani leta 2011. gnp-329435 Klavž Petra, Andraž 41B, Polzela, študentsko izkaznico, št. 81664742, izdala EPF, Maribor. m-540 Kostelac Romina, Komenskega ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41090266, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnq-329280 Košak Jaka, Brejčeva ulica 29A, Domžale, študentsko izkaznico, št. 21110321, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gny-329322 Košec Robert, Štrekličeva 14, Ljubečna, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, izdano leta 2007, št. 619045, na Inter.es izob. in svet. d.o.o., Višja strokovna šola Ljubljana. m-543 Kovačević Anita, Spodnji trg 4, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 19528801, izdala Ekonomska fakulteta. gnb-329345 Kovačič Benjamin, Cesta oktobrskih žrtev 5a, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 41060147, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnf-329341 Kragl Denis, Šilihova ulica 3A, Žalec, študentsko izkaznico, št. 23110052, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gnb-329320 Kreculj Blaž, Taborska cesta 33C, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19540337, izdala Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, Ljubljana. gnx-329323 Kukovec Tim, Dogoška cesta 63, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0012858, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-562 Lah Sara, Linhartova 2, Mengeš, študentsko izkaznico, št. 21100121 (izdana na priimek Behič), izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. gnu-329301 Lepen Marina, Ulica Tomšičeve brigade 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19398976, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gng-329444 Levičnik Špela, Selo pri Pancah 3, Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico, št. 37110002, izdala Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gno-329307 Mataln Mitja, Spodnja Polskava 185, Pragersko, študentsko izkaznico, št. 30804248, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-552 Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna, potrdilo za voznika Sejada Bešić, veljavno do 5. 5. 2011, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/MJ13-2-1728/2010, izdano leta 2010. gnt-329452 Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna, potrdilo za voznika Jerka Levačič, veljavno do 29. 2. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/SŠD13-3-1486/2011, izdano leta 2011. gns-329453 Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna, potrdilo za voznika Smaila Alibabić, veljavno do 16. 10. 2012, izdajateljica Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, št. 006910/AD13-2-4323/2011, izdano leta 2011. gnq-329455 Matjaž Farkaš s.p., Dobrna 3D, Dobrna, licenco, številka 00691/001, za vozilo MAN, registrska številka CE P7-466. gnp-329456 Misja Gabriela, Pokopališka cesta 12, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št. 01011739, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnv-329350 Mladenov Aleksandar, Potoče 10, Preddvor, študentsko izkaznico, št. 63080372, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-329436 Murovec Nuša Katarina, Ribniško selo, Terčeva ulica 43, Maribor, študentsko izkaznico, št. 25007185, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnn-329358 Nebernik Tine, Dobrije 1, Ravne na Koroškem, študentsko izkaznico, št. 63110305, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnu-329326 Nečimer Alen, Nad tovarno 21, Prebold, študentsko izkaznico, št. 19456705, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gni-329442 Nerat Tamara, Kardeljeva 57, Maribor, študentsko izkaznico, št. F0011637, izdala Univerza v Mariboru. m-538 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo Rusijo, številka dovolilnice 0550379. gnk-329336 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico, oznaka države 191-11, za državo HR, številka dovolilnice 0000548. gnj-329337 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo RUS, številka dovolilnice 0548888. gni-329338 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, dovolilnico - Rusko tretjo, oznaka države 643/11, za državo RUS, številka dovolilnice 0548898. gnh-329339 Paulič Dejan, Gunduličeva ulica 3, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1015627, izdala FERI, Maribor. m-574 Pavel Pečelin s.p., Bedrih 42, Žiri, licenco, številka 000264, za vozilo 000264/003, registrska številka KR 37 97C. gnd-329318 Piber Sebastjan, Bodešče 2C, Bled, študentsko izkaznico, št. 231101115, izdala Fakulteta za strojništvo. gnj-329287 Pintarič Anja, Sp. Ščavnica 78A, Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št. 30809726, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-555 Pirc Marko, Poštna ulica 3A, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 12638, izdala Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. gnk-329315 Pišljar Peter, Godovič 40E, Godovič, študentsko izkaznico, št. 63050481, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gng-329290 Pleško Ana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, vozno karto, izdal LPP Ljubljana, mesečna - URBANA. gns-329303 Pleško Ana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18110728, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana. gnm-329309 POB d.o.o., Cesta 25. junija 1N, Nova Gorica, licenco, za vozilo audi A6/3.0. registrska številka GO-KA-420. gnl-329335 Podgoršek Rok, Stopče 3B, Grobelno, študentsko izkaznico, št. E1047235, izdala FERI, Univerza v Mariboru. m-529 Poropat Mojca, Ruperče 29, Malečnik, študentsko izkaznico, št. F0022732, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-570 Potočnik Igor, Strossmayerjeva 15, Maribor, voznikovo kartico, številka 1070500011962010, izdajatelj Cetis d.d. m-571 Prelog Anja, Na postajo 11, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 30804394, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru. m-541 Primožič Jure, Praprotno 16, Selca, študentsko izkaznico, št. 31100204, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnp-329281 Prolog Anja, Ulica Milčinskega 2, Celje, študentsko izkaznico, št. F0006152, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-554 Reibenschuh Anton, Metava 40A, Malečnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029447000. gnl-329285 Sajnker Aljaž, Zadobrova 90A, Škofja vas, študentsko izkaznico, št. 93642063, izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. m-557 Sel Tara, Rašpoh 62, Kamnica, študentsko izkaznico, št. 81657676, izdala EPF, Maribor. m-530 Sindikat SVIZ, Ulica oktobrske revolucije 1, Izola - Isola, štampiljko okrogle oblike, premera 35 cm. Na zunanjem robu je napis: SINDIKAT VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE. pod tem pa: Sindacato sloveno dell`educazione dell` istruzione della scienza e della cultura. V sredini je napis SVIZ, pod njim SE-OŠ DANTE ALIGHIERI ISOLA-IZOLA. gne-329367 Skok Jan, Kvedrova cesta 32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19483539, izdala Ekonomska fakulteta. gne-329421 Strgar Manca, Pod Hruševco 15, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnn-329308 Strmšek Aljaž, Radvanjska 63, Maribor, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šolo Maribor, št. 0006045661. m-551 Sušin Tjaša, Prešernova cesta 4, Krško, študentsko izkaznico, št. 71100163, izdala Biotehniška fakulteta, Ljubljana. gnh-329443 Svetelj Luka, Moše 2C, Smlednik, študentsko izkaznico, št. 19505278, izdala Ekonomska fakulteta, Ljubljana. gnz-329321 Šink Kim, Parecag 136, Piran - Pirano, študentsko izkaznico, št. 18101069, izdala Filozofska fakulteta. gno-329357 Šinkovec Uroš, Račica 36B, Loka pri Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št. 31260142, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gne-329342 Šmigoc Jernej, Repišče 48A, Zgornji Leskovec, študentsko izkaznico, št. 37001101, izdala Veterinarska fakulteta, Ljubljana. gnr-329354 Trampuš Anže, Seničica 25, Medvode, študentsko izkaznico, št. 32010052, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gnx-329298 Transport R. D., d.o.o., Pečke 6, Makole, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023294000, izdana na ime Dominik Skledar (Pečke 6, Makole), izdajatelj Cetis d.d. gnl-329460 Tržan Špela, Kulturniška ulica 17, Celje, študentsko izkaznico, št. 41110005, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gnw-329324 Vasle Špela, Savska cesta 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41110197, izdala Medicinska fakulteta. gnz-329296 Vrhovnik Anže, Godešič 125, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 63050134, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnx-329423 Vučenovič Sebastjan, Borova vas 3, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor. m-533 Weissrot Denis, Srednje 2A, Brestanica, študentsko izkaznico, št. F0026660, izdala Filozofska fakulteta, Maribor. m-560 Zapečnik Franc, Hudi Kot 7, Ribnica na Pohorju, študentsko izkaznico, št. 81665842, izdala EPF, Maribor. m-544 Zdešar Nejca, Belo 3, Medvode, študentsko izkaznico, št. 31220131, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gnn-329312 Zupanc Urban, Florjanov trg 4, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 41080087, izdala Univerza v Ljubljani. gni-329313 Zver Janja, Ižakovci 69a, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 41040164, izdala Medicinska fakulteta, Ljubljana. gng-329340

AAA Zlata odličnost