Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

, Stran 2246
Spričevala preklicujejo
Berdnik Martin, Podsmreka 25, Dobrova, indeks, št. 23090169, izdala Fakulteta za strojništvo. gni-329288 Cvijanović Marko, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martina Krpana, izdano leta 2006. gnq-329284 Čeh Mateja, Spodnja Velka 117, Zgornja Velka, indeks, št. 18001172, izdala Filozofska fakulteta. gnh-329289 Domicelj Urška, Ulica Jelenčevih 14, Limbuš, indeks, št. 83056871, izdala EPF, Maribor. m-565 Fazarinc Žiga, Grintovška ulica 22, Kranj, indeks, št. 18100033, izdala Filozofska fakulteta. gnr-329329 Filip Vlaj, Tomšičeva ulica 21, Murska Sobota, indeks, št. 31100249, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2010. gnq-329355 Gerlec Praljak Diana, Šentiljska cesta 97A, Maribor, diplomo Fakultete za organizacijske vede Kranj, izdana 18. 6. 1999, številka V00103, izdana na priimek Praljak. gnr-329429 Gorinšek Klavdija, Marjeta 94B, Marjeta na Dravskem polju, diplomo FOV, leto izdaje 2008, številka VO2709. gnn-329283 Gričar Monika, Pod gabri 18, Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Prežihovega Voranca, št. 61/2011, izdano leta 2011. gnn-329433 Hasanović Alen, Cesta padlih aktivistov NOV 5, Rogaška Slatina, indeks, št. 83058374, izdala EPF, Maribor. m-556 Jakovljević Nataša, Polanškova ulica 15, Ljubljana - Črnuče, indeks, št. 18101317, izdala Filozofska fakulteta. gnt-329327 Jeras Peter, Golčajska ulica 2B, Domžale, spričevalo 9. razred OŠ Mengeš, izdano leta 2008. gnr-329304 Jevševar Tadej, Gimnazijska cesta 15A, Trbovlje, indeks, št. 81657168, izdala EPF, Maribor. m-573 Jus Tanja, Slape 22, Ptujska Gora, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Majšperk, št. 2/17-2008, izdano leta 2008, izdano na ime Šoba. gnl-329360 Kampuš Marko, Ljubljanska 77, Maribor, indeks, št. 81680713, izdala EPF, Maribor. m-553 Kidrič Patricija, Grdina 25C, Stoperce, indeks, št. 81675090, izdala EPF, Maribor. m-567 Klobučar Žana, Maistrova 3, Lenart v Slov. goricah, indeks, št. 11090240550, izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. m-559 Kovač Maja, Rečica ob Paki 43A, Šmartno ob Paki, spričevalo o končani OŠ bratov Letonje Šmartno ob Paki, izdano leta 2004. gnb-329420 Kovačič Luka, Ulica Nadgoriških borcev 3, Ljubljana, indeks, št. 20080165, izdala Pravna fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2008. gnm-329438 Levanič Sandi, Gorkega 5, Maribor, indeks, št. 81671555, izdala EPF, Maribor. m-558 Levičnik Maja, Večna pot 93, Ljubljana, indeks, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje 2011. gnk-329461 Logar Tina, Ulica Josipa Ogrinca 5, Kamnik, indeks, št. 18091483, izdala Filozofska fakulteta. gnf-329291 Lukić Davor, Ulica Koroškega bataljona 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano leta 2006. gno-329311 Magajna Grega, V Toplice 24, Ljubljana - Polje, indeks, št. 18071446, izdala Filozofska fakulteta, Ljubljana, leto izdaje 2008. gnv-329325 Miholič Ula, Ulica svobode 105, Piran - Pirano, indeks, št. 20100238, izdala Pravna fakulteta. gnr-329454 Mivšek Nina, Ob potoku 6, Vrhnika, indeks, št. 18060641, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnp-329431 Omovšek Luka, Mengeška pot 11, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marije Vere, izdano leta 2005. gnq-329434 Pagon Tadej, Plužnje 23A, Cerkno, spričevalo o končani OŠ Spodnja Idrija, izdano leta 2003. gnz-329346 Pohorec Maja, Hrastovec 80, Zavrč, indeks, št. 81686580, izdala EPF, Maribor. m-561 Prelog Maja, Logarovci 16, Križevci pri Ljutomeru, indeks, št. 81677335, izdala EPF, Maribor. m-564 Rematom d.o.o., Dobrunjska cesta 36/c, Ljubljana - Dobrunje, preklic digitalne tahografske kartice, št. 1070500027017000 (Tomaž Remec, Dobrunjska cesta 36, Ljubljana), izdajatelj Cetis d.d., objavljenega v Ur. l. RS, št. 63/12, pod oznako GNE-329267. gnh-329439 Rogelj Primož, Studenec 6, Trebnje, indeks, št. 71060279, izdala Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2006. gnv-329404 Ružić Rok, Vinterca 12, Ljubljana, indeks, št. 23080716, izdala Fakulteta za strojništvo. gnk-329286 Stojanovič Jan, Osenjakova ulica 12, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Nove Fužine, izdano leta 2010. gnq-329330 Stojanović Nenad, Podgorje 82, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Marije Vere Kamnik, izdano leta 2005. gni-329292 Šegula Sara, Klinetova ulica 14, Maribor, indeks, št. 81681556, izdala EPF, Maribor. m-568 Škarica Sebastijan, Ulica Ivana Regenta 37, Murska Sobota, indeks, št. 81687242, izdala EPF Maribor. m-577 Škrjanec Maja, Pelechova cesta 35, Radomlje, spričevalo o končani OŠ Savsko naselje, izdano leta 2002. gnh-329293 Štampfer Amanda, Ulica heroja Bračiča 17, Maribor, indeks, št. 1109 0310033, izdala Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem v Mariboru. m-546 Tomažin Sandi, Senuše 27, Leskovec pri Krškem, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Leskovec, izdano leta 2003. gnd-329343 Tratnik Igor, Veliko Mlačevo 45B, Grosuplje, indeks, št. 27005928, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana. gnc-329344

AAA Zlata odličnost