Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

I D 864/2012 Os-4296/12 , Stran 2245
I D 864/2012 Os-4296/12
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru po pokojni Tončki Modernič, rojeni 14. 2. 1923, državljanki Republike Slovenije, upokojenki, samski, nazadnje stanujoči Gozdna ulica 69, Maribor, ki je umrla dne 24. 4. 2012, pridejo kot dediči II. dednega reda v poštev tudi zapustničini polbratje in polsestre po očetovi strani (zap. oče Anton Modernič naj bi imel pet otrok, in sicer Marijo Modernič, Rozalijo, Ninča in še dva otroka neznanega imena) oziroma njihovi potomci, neznanih imen in naslovov. Sodišče zato poziva zapustničine polbrate in polsestre po očetovi strani oziroma njihove potomce, neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru v zadevi pod opr. št I D 864/2012, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 19. 9. 2012

AAA Zlata odličnost