Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

D 460/2012 Os-4165/12 , Stran 2244
D 460/2012 Os-4165/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Vidi Nemec, rojeni Golouh, hčeri Melhiorja, gospodinji, rojeni 21. 1. 1926, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 29. 4. 2012, nazadnje stanujoči Debro 28, Laško. Po zapustnici je nastopilo dedovanje na podlagi oporoke. O veljavnosti oporoke se morajo izjaviti dediči, ki bi za dedovanje po zapustnici prišli v poštev, če bi nastopilo zakonito dedovanje. V konkretnem primeru so to dediči II. ali III. dednega reda, saj je zapustnica bila vdova in ni imela potomcev. Po podatkih sodišča je zapustnica imela dva brata, ki sta umrla brez potomcev, vendar sodišču njuna imena ter drugi osebni podatki niso znani. Sodišče tudi ne razpolaga s podatki o morebitnih drugih zapustničinih zakonitih dedičih. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 3. 9. 2012

AAA Zlata odličnost