Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

I 10663/2006 Os-4267/12 , Stran 2244
I 10663/2006 Os-4267/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, zoper dolžnico Natašo Horvat prej Čarapović, Stadionska 5, Hrvaška, ki jo zastopa odv. zač. zast. Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51, Ljubljana, zaradi izterjave 669,80 EUR s pp sklenilo: dolžnici Nataši Horvat se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 9. 2012

AAA Zlata odličnost