Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

VL 191188/2011 Os-4265/12 , Stran 2244
VL 191188/2011 Os-4265/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p. 1593) 9, Maribor, proti dolžniku Henriku Jaušovec, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa odv. Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 1.315,12 EUR, sklenilo: dolžniku Henriku Jaušovec, Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Igor Grošelj. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 9. 2012

AAA Zlata odličnost