Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

VL 150709/2011 Os-4232/12 , Stran 2244
VL 150709/2011 Os-4232/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Zdravku Sinič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, zaradi izterjave 871,48 EUR, sklenilo: dolžniku Zdravku Sinič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Rija Krivograd, Meljska cesta 1, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 30. 8. 2012

AAA Zlata odličnost