Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

VL 211917/2011 Os-4131/12 , Stran 2244
VL 211917/2011 Os-4131/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Streliška cesta 150, Maribor, proti dolžnici Vanji Polajnar Želježnjak, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa zakonita zastopnica odv. Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana, zaradi izterjave 1.094,99 EUR, sklenilo: dolžnici Vanji Polajnar Želježnjak, Kogojeva ulica 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Karmen Pavlin, Nazorjeva 12, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 7. 2012

AAA Zlata odličnost