Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

I 15342/2004-36 Os-3161/12 , Stran 2243
I 15342/2004-36 Os-3161/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, proti dolžniku Marku Pirc, Ziherlova 38, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Marko Zupančič, Dvoržakova 11A, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo: dolžniku Marku Pirc, Ziherlova 38, Ljubljana na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. družba Brecelj, odv. Marko Zupančič, Dvoržakova 11A, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 6. 2012

AAA Zlata odličnost