Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

P 76/2012 Os-4218/12 , Stran 2243
P 76/2012 Os-4218/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke: Milan Mikunovič, Marindol 27, Adlešiči, ki ga zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, proti toženi stranki: 1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, 2. Nenad Mikunovič, Marindol 20, Adlešiči, 3. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po Bunjevac Miletu, Marindol 29, Adlešiči, 4.a) Nikola Mikunovič, Marindol 20, Adlešiči, b) Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči, 5. Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči, 6. Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči in 7. Neznani in neznano kje bivajoči pravni nasledniki Stipanovič zadruge, Marindol 10, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 3.000,00 €, dne 22. avgusta 2012 sklenilo: neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po Bunjevac Miletu, Marindol 29, Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči, neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči in neznanim in neznano kje bivajočim pravnim naslednikom Stipanovič zadruge, Marindol 10, Adlešiči, se postavi začasni zastopnik Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje bivajoče dediče po Bunjevac Miletu, Marindol 29, Adlešiči, neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike Mikunovič zadruge, Marindol 26, Adlešiči, neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike Stipanovič zadruge, Marindol 30, Adlešiči, neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike Bunjevac zadruge, Marindol 17, Adlešiči in neznane in neznano kje bivajoče pravne naslednike Stipanovič zadruge, Marindol 10, Adlešiči, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 22. 8. 2012

AAA Zlata odličnost