Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

N 20/2011 Os-4271/12 , Stran 2243
N 20/2011 Os-4271/12
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu Planina 27 in Planina 28, Kranj, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr. št. N 20/2011, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas; Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 11. 2. 1992, sklenjene med Iskro Kibernetiko podjetje inženiring Kranj, p.o. – v stečaju, Savska loka 4, Kranj, kot prodajalcem, in Ireno Švegelj, Planina 27, Kranj, kot kupcem, za posamezni del št. 3, stanovanje št. 3 v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Planina 27, Kranj, v izmeri 66,00 m2, ID znak 2122-101-3. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Irene Švegelj, roj. 23. 6. 1955, Planina 27, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 19. 9. 2012

AAA Zlata odličnost