Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

SV 134/2012 Ob-4378/12 , Stran 2242
SV 134/2012 Ob-4378/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane, opr. št. SV 134/2012 z dne 28. 9. 2012, zastavitelji Tomaž Vrbinc, roj. 11. 11. 1968, stan. Cesta Radomeljske čete 32 E, 1235 Radomlje, Nadja Vrbinc Šircelj, roj. 25. 7. 1969, stan. Cesta Radomeljske čete 32 E, 1235 Radomlje, in CODE servis, trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična št. 5386268000, izrecno in brezpogojno dovoljujejo pri nepremičnini: stanovanje, ki se nahaja v stavbi št. 272, ki stoji na parc. št. 267/4, k.o. 1727 Poljansko predmestje, (ID 2933568), in je vpisano v kataster stavb pod št. 1727-272-6, kot del stavbe št. 6, neto tlorisne površine 40,03 m2, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje s pripadajočo shrambo v kleti, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe št. 272, na naslovu Strossmayerjeva ul. 6, 1000 Ljubljana, ustanovitev in vknjižbo hipoteke, ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR, z dobo vračanja 120 mesecev, z obrestno mero 3 mesečni EURIBOR in obrestni pribitek 2,70% letno, zapadlost glavnice je v roku 120 mesecev od zadnjega črpanja kredita, vendar najkasneje do 8. 10. 2022 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve, vse kot izhaja iz notarskega zapisa Hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit št. 650323-002 in Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko po 142. členu SPZ, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane opr. št. SV 134/2012 z dne 28. 9. 2012, v korist upnika SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237000.

AAA Zlata odličnost