Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 371/11-12 Ob-4368/12 , Stran 2228
Št. 371/11-12 Ob-4368/12
Vodovod-kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, razpisuje skladno z družbeno pogodbo in na podlagi 28. člena Statuta javnega podjetja Vodovod – kanalizacija, prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo tehnične smeri; – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja gospodarskih družb; – da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje in vodenje. Direktorja/direktorico imenuje skupščina družbe. Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev z življenjepisom in opisom dosedanjega dela naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Vodovod-kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Nadzorni svet, Lava 2a, 3000 Celje, s pripisom: »Prijava za razpis za direktorja – Ne odpiraj«. O imenovanju bodo prijavljeni kandidati /kandidatke obveščeni/e v osmih dneh po prejetju odločitve o imenovanju.
Vodovod-kanalizacija javno podjetje, d.o.o.

AAA Zlata odličnost