Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4363/12 , Stran 2227
Ob-4363/12
Svet OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, na podlagi sklepa Sveta zavoda, z dne 25. 9. 2012, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10, 20/11 in 34/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela: 1. 3. 2013. Kandidati/ke so ob pisni prijavi dolžni priložiti naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču zunaj kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet OŠ Slave Klavore Maribor

AAA Zlata odličnost