Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 110-278/2012 Ob-4351/12 , Stran 2227
Št. 110-278/2012 Ob-4351/12
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12) razpisuje: a) prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. Razpisni pogoji: V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za vodjo državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca. Prijavi je potrebno priložiti: – življenjepis z opisom strokovne dejavnosti; – program vodenja državnega tožilstva, ki mora skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev; – dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1. Rok za prijavo je 30 dni od objave razpisa. Skladno z drugim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pisne prijave z zahtevanimi prilogami se pošlje na: Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za državno tožilstvo, Štefanova 2, 1000 Ljubljana z oznako na ovojnici »Prijava za »110-278/2012 – Novo mesto«.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost