Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Ob-4328/12 , Stran 2227
Ob-4328/12
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in 25. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., razpisna komisija objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (m/ž). Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati naslednje razpisne pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima univerzitetno izobrazbo, – da ima vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Kandidat mora k prijavi predložiti program dela podjetja za mandatno obdobje. K prijavi mora kandidat priložiti še naslednja dokazila: – notarsko overjeno fotokopijo diplome, – dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih, – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista, – potrdilo o nekaznovanju na gospodarskem področju. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Kandidati morajo popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela (vse v slovenskem jeziku) dostaviti najkasneje do 5. 11. 2012, do 12. ure, na naslov: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti kuverti, s pripisom »Za razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.«, »Ne odpiraj«. Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka za prijave na razpis.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

AAA Zlata odličnost