Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

, Stran 297
Drugo preklicujejo
ANIKO d.o.o., Jezerce pri Dobjem 7, Dobje pri Planini, licenco, št. 002/306678, za vlečno vozilo Volvo FH 12-16, registrska številka CE-GJ-435. gnx-325498 Avantour Slavica Čvrgić, s.p., Volavlje 23, Ljubljana, preklicuje izvod licence za vozilo Lancia Zeta 2,0 št. 011521/005, izdan pri OZS dne 17.3.2009 z veljavnostjo do 3. 10. 2012. gnd-325472 Babić Smiljan, Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana, licenco nepremičninskega posrednika št. 01120, izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor. gnd-325493 Bakač Boštjan, Ulica Hermana Potočnika 33, Ljubljana, potrdilo o opravljenem usposabljanju za strojnika težke gradbene mehanizacije, št. 1079/08, izdala Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana dne 4. 4. 2008. gnq-325455 Bertoncelj Blaž, Koroška cesta 113c, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41070015, izdala Medicinska fakulteta. gnv-325500 *****, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Postojna, št. 1007333. gnn-325483 Jevšenak Barbara, Cesta talcev 30, Vojnik, študentsko izkaznico, št. 19460715, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnf-325491 Khalil Tarik, Kurirska pot 4, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19835399, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-325475 Kralj Žan, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, št. 0006024023. gno-325482 Logistika Škerget d.o.o., Prešernova ulica 4, Radenci, licenco, št. 001/306481, za tovorno vozilo Mercedes Benz, registrska številka MS KE - 302. gnk-325486 Logistika Škerget d.o.o., Prešernova ulica 4, Radenci, licenco, št. 015/307331, za tovorno vozilo Scania, registrska številka MS J9 - 120. gnj-325487 Logistika Škerget d.o.o., Prešernova ulica 4, Radenci, licenco, št. 004/306484, za tovorno vozilo Mercedes Benz, registrska številka MS H9 - 110. gni-325488 Logistika Škerget d.o.o., Prešernova ulica 4, Radenci, licenco, št. 011/307327, za tovorno vozilo Mercedes Benz, registrska številka MS DN - 140. gnh-325489 Mohar Gregor, Šentivd pri Lukovici 115, Domžale, študentsko izkaznico, št. 20030341, izdala Pravna fakulteta. gnt-325502 Novak Anamarija Anja, Vrhovci, Cesta XVII/6B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 22064110, izdala Fakulteta za šport. gnp-325506 Novak Jan, Robova cesta 50, Vrhnika, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad Ljubljana. gns-325478 Pačnik Jani, Nove Trate 25, Mozirje, preklic izvoda licence skupnosti za vlečno vozilo Marcedez Benz actros 18 44, številka (009336/009), veljavnost do 1. 10. 2013, reg. št. CE-DL 045. gnt-325452 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Zoran Igorja, zap. št. 2222, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1432/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Žlogar Tomaža, zap. št. 523, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1433/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Berger Klausa, zap. št. 1116, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1434/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javne uslužbenke Piskernik Nevenke, zap. št. 984, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1435/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Ančimer Jožefa, zap. št. 2385, izdano dne 18. 8. 2005. Ob-1436/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Šijakov Dušana, zap. št. 2255, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1437/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Kotnik Franca, zap. št. 411, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1438/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Frelih Ljuba, zap. št. 2231, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1439/12 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Švab Jožefa, zap. št. 2139, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1440/12 Romih Matija, Malija 29D, Izola - Isola, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnp-325456 Sabol Gregor, Linhartova 7, Vir, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19423627, izdala Ekonomska fakulteta. gnv-325450 Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova ulica 8, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike, v sredini znak - logo, pod njim: LJUBLJANA, na obodu napis: SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE. gny-325497 Somaro d.o.o., Mali Vrh 29A, Globoko, dovolilnice za državo Ukrajina 804/03 št. 1893682, državo Ukrajina 804/11 št. 1906260, državo Ukrajina 804/53 št. 1896467, državo Rusija 643/09 št. 0547522 in državo Rusija 643/09 št. 0551607. gns-325457 Somaro d.o.o., Mali Vrh 29A, Globoko, izvoda licence za prevoz blaga št. GE002648/00670 za vozila MB 18-48 z reg. št. KK 32-13A, za vozilo Iveco 450 z reg. št. KK CE-113, za vozilo Iveco 450 z reg. št. KK CE-114 in za vozilo Iveco 450 z reg. št. KK CE-115. gnn-325458 Strel Miha, Pod brezami 19, Spodnja Idrija, študentsko izkaznico, št. 63050110, izdala Fakulteta za računalništvo Ljubljana. gng-325490 Stvarnik Novak Brigita, Šmatevž 62, Gomilsko, študentsko izkaznico, št. 19307911, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnf-325516 Šolaja Zdravko, Mestni Log III/5, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003788001, izdajatelj Cetis d.d.. gnb-325495 Tartara Žiga, Srednje Jarše, Volfova ulica 15, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19471809, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnb-325470 Zupan Sabina, Vaška pot 9, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 11080456, izdala Zdravstvena fakulteta Llubljana. gnc-325494 Žužek Katarina, Tacenska cesta 135, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 19993075, izdala Ekonomska fakulteta. gnw-325499

AAA Zlata odličnost