Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

N 24/2011 Os-1061/12 , Stran 296
N 24/2011 Os-1061/12
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Stanislava Kozole in 2. Terezije Kozole, oba stan. Pot na Beli breg 1, p. Leskovec pri Krškem, ki ju zastopajo odv. Sitar iz Novega mesta, zoper nasprotno udeleženko: Nežo Žibert, Kalce 9 oziroma Beli breg 40, p. Leskovec pri Krškem, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Krško, po pooblaščenem delavcu, zaradi pred­log za razglasitev za mrtvo, izven naroka dne 5. 1. 2012, podaja oklic: Neža Žibert, roj. Turk, roj. 6. 11. 1876, nazadnje stanujoča Kalce 9 oziroma Beli breg 40, p. 8273 Leskovec pri Krškem, je pogrešana od leta 1961. Pogrešana Neža Žibert se poziva, da se v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica in na oglasni deski tukajšnjega sodišča. Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem roku na oklic pogrešana ne bo oglasila in tudi ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešana še živa, bo sodišče po poteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Krškem dne 5. 1. 2012

AAA Zlata odličnost