Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

I 2507/2007 Os-5338/11 , Stran 296
I 2507/2007 Os-5338/11
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, zoper dolžnika Bojan Fras, Greenwiška c. 10a, Maribor – dostava, zaradi izterjave 1.033,05 EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s sklepom opr. št. I 2507/2007 z dne 2. 11. 2011, za začasnega zastopnika dolžniku Bojanu Frasu postavilo odvetnika Uroša Tomažiča, Cankarjeva ulica 8, Maribor, zaradi zastopanja v predmetni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 3. 11. 2011

AAA Zlata odličnost