Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

VL 142739/2011 Os-1248/12 , Stran 295
VL 142739/2011 Os-1248/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Melita Jurman, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Alenki Pesek, Zlatoličje 58, Starše, ki jo zastopa zakonita zastopnica odv. začasna zastopnica Maja Butala, Kersnikova ulica 5, Ljubljana, zaradi izterjave 2.833,56 EUR, sklenilo: dolžnici Alenki Pesek, Zlatoličje 57, Starše, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi Maja Butala, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 12. 2011

AAA Zlata odličnost