Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

VL 196408/2010 Os-1246/12 , Stran 295
VL 196408/2010 Os-1246/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, proti dolžniku Martinu Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj, zaradi izterjave 201,99 EUR, sklenilo: 1. Dolžniku Martinu Žnidaršič, Ulica Staneta Rozmana 13, Črnomelj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. 2. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj. 3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2012

AAA Zlata odličnost