Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

VL 72024/2011 Os-1150/12 , Stran 295
VL 72024/2011 Os-1150/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika VBS Leasing družba za financiranje, consulting in trgovino, d.o.o., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Dobravc-Tatalovič & Kač o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku: Momir Jović, Vrečkova ulica 5, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. odv. Vesna Šajatovič Okršlar, Koroška cesta 21, Kranj, zaradi izterjave 7.096,77 EUR, sklenilo: 1. Dolžniku Momir Jović, Vrečkova ulica 5, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. 2. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vesna Šajatovič Okršlar, Koroška cesta 21, Kranj. 3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 11. 2011

AAA Zlata odličnost