Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

SV 261/2012 Ob-1428/12 , Stran 294
SV 261/2012 Ob-1428/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 261/2012 z dne 3. 2. 2012, je bila zastavljena nepremičnina – garsonjera, št. 3, v lameli »D«, v drugi etaži stanovanjskega objekta, v Ljubljani, Topniška ulica 35 D, v skupni površini 29.55 m2, h kateri pripada tudi shramba v kleti stanovanjskega objekta, v velikosti 3.50 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 1204/10, parc. št. 1207/6 in parc. št. 1215/15, vseh k.o. 2636 Bežigrad (prej parc. št. 1212/12 in parc. št. 1204/1, k.o. 2636 Bežigrad), z ID znakom 2636-2215-305, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisana, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v solasti Janje Frelih, do ¾, in Irme Frelih Kastelic, do ¼, na podlagi »prodajne pogodbe, št. pogodbe: 316/92-IG/6« z dne 11. 12. 1992, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, p.o. Grosuplje, kot prodajalcem, in Liljano Skubic, kot kupovalko, kupoprodajne pogodbe, z dne 22. 10. 1996, sklenjene med Liljano Skubic, kot prodajalko, in Irmo Frelih Kastelic, kot kupovalko, z zemljiškoknjižnim dovolilom, opr. št. SV 2253/2011, z dne 14. 12. 2011 in menjalne pogodbe, z dne 27. 11. 1996, sklenjene med Irmo Frelih Kastelic in Janjo Frelih, z zemljiškoknjižnim dovolilom, opr. št. SV 218/2012, z dne 30. 1. 2012, in sicer v korist upnika Franca Miklič, EMŠO 2808963500348, stanuje Ljubljana, Celovška cesta 264, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.500,00 EUR, ki zapade v plačilo najkasneje dne 1. 4. 2012, ter v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in ostalimi pripadki, zavaruje z ustanovitvijo – vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost