Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 011-48/2011/2 Ob-1448/12 , Stran 288
Št. 011-48/2011/2 Ob-1448/12
V skladu s sklepom ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št. 011-48/2011/1, z dne 27. 1. 2012, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 članov oziroma članic (v nadaljevanju: člani) in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik). Navedeni javni poziv je namenjen predlaganju sedmih kandidatov za člane Odbora za nagrade v letu 2012 za mandatno dobo štirih let. 2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci. 3. Na podlagi posredovanih predlogov bo ministrstvo, pristojno za znanost oblikovalo predlog kandidatov za člane Odbora za nagrade in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in uveljavljen raziskovalec, ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju ali biti strokovnjak na področju tehnike – tehnologije, inovator, izumitelj. 5. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba pravne osebe. 6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe; naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora za nagrade. 7. V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in žensk želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo s tem javnim pozivom vzpodbuditi uravnoteženo zastopanost spolov v Odboru za nagrade, zato še posebej vabi k predlaganju kandidatk. 8. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost, Kotnikova 38, Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za nagrade«. 9. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejeti do vključno 9. 3. 2012.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti