Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 1.7-266/2012 Ob-1408/12 , Stran 287
Št. 1.7-266/2012 Ob-1408/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabnega materiala. – Ortnek – Ribnica (obnova regionalne železniške proge, št. 82 Grosuplje–Kočevje, na odseku med km 27+300 in 37+000, vključno s postajo Ribnica). Predmet prodaje obsega: – približno 750 ton neuporabnih tirnic, kretnic, DTM (odpadno železo). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 202.500,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 27. 2. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 16 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29 14 833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.

AAA Zlata odličnost