Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 43/2012 Ob-1413/12 , Stran 283
Št. 43/2012 Ob-1413/12
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 34. člena Statuta Doma starejših občanov Ajdovščina in sklepa Sveta zavoda z dne 3. 2. 2012, Svet Doma starejših občanov Ajdovščina razpisuje delovno mesto direktorja m/ž. 1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – končana VII. stopnja strokovne ali univerzitetne izobrazbe iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu ali – končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora kandidat/ka imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja. 2. Mandat direktorja traja 5 let. 3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kratkim življenjepisom in vizijo zavoda naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi, v zaprti kuverti, na naslov: Svet Doma starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Razpis za direktorja – ne odpiraj«. Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog svet ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Dom starejših občanov Ajdovščina

AAA Zlata odličnost