Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 02012012 Ob-1375/12 , Stran 283
Št. 02012012 Ob-1375/12
Svet VDC Ajdovščina - Vipava, Gradiška cesta 7, 5271 Vipava, na podlagi sklepa 3.4. s seje sveta VDC Ajdovščina - Vipava z dne 18. 10. 2011 in v skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91/I, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS in 36/00 – ZPDZC), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US RS in 21/05 – odločba US RS) in na podlagi 30. člena Statuta VDC Ajdovščina - Vipava razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice VDC Ajdovščina - Vipava. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 57. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti na naslov: VDC Ajdovščina - Vipava, Gradiška cesta 7, 5271 Vipava ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«. Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee drugega odstavka tega razpisa izpolnjen tudi, če kandidat nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda in ga opravi najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne ponudbe ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Svet VDC Ajdovščina - Vipava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti