Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

415. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004, stran 874.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 5. korespondenčni seji dne 31. 1. 2012 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004
1. člen
V 11. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004, se v tabeli pod oznako S5 Majšperk I, oznaka »UN« spremeni v »PUP«.
2. člen
Tehnični popravek začne veljati s sprejemom na seji Občinskega sveta Občine Majšperk in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-3/2009-154
Majšperk, dne 31. januarja 2012
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost