Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2012 z dne 20. 12. 2012

Kazalo

3850. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote, stran 10336.

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 104. seji 13. 12. 2012 sprejela
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote
V 3. okrajni volilni komisiji III. volilne enote s sedežem v Ljubljana Vič - Rudnik
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Franc Čuk
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Andrej Pengov Bitenc, roj. 23. 11. 1948, Žaucarjeva 17, Ljubljana.
Št. 040-4/2012-91
Ljubljana, dne 13. decembra 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik