Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3449. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020), stran 8981.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) in za izvajanje petega odstavka 14. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020)
1. člen
S tem odlokom se za obdobje 2011–2020 sprejmejo območni načrti naslednjih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji:
– Gozdnogospodarsko območje Tolmin,
– Gozdnogospodarsko območje Bled,
– Gozdnogospodarsko območje Kranj,
– Gozdnogospodarsko območje Ljubljana,
– Gozdnogospodarsko območje Postojna,
– Gozdnogospodarsko območje Kočevje,
– Gozdnogospodarsko območje Novo mesto,
– Gozdnogospodarsko območje Brežice,
– Gozdnogospodarsko območje Celje,
– Gozdnogospodarsko območje Nazarje,
– Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec,
– Gozdnogospodarsko območje Maribor,
– Gozdnogospodarsko območje Murska Sobota,
– Kraško gozdnogospodarsko območje,
– Novomeško lovsko upravljavsko območje,
– Gorenjsko lovsko upravljavsko območje,
– Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje,
– Notranjsko lovsko upravljavsko območje,
– Primorsko lovsko upravljavsko območje,
– Pohorsko lovsko upravljavsko območje,
– Posavsko lovsko upravljavsko območje,
– Pomursko lovsko upravljavsko območje,
– Savinjsko-Kozjansko lovsko upravljavsko območje,
– Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje,
– Triglavsko lovsko upravljavsko območje,
– Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje,
– Zasavsko lovsko upravljavsko območje,
– Kamniško-Savinjsko lovsko upravljavsko območje in
– Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje.
2. člen
(1) Območni načrti iz prejšnjega člena so na vpogled na za posamezno gozdnogospodarsko oziroma lovsko upravljavsko območje pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in so javno dostopni na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Zavoda za gozdove Slovenije.
(2) Območni načrti iz prejšnjega člena se trajno hranijo na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-52/2012
Ljubljana, dne 8. novembra 2012
EVA 2012-2330-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik