Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3407. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«, stran 8847.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ter 15. in 16. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, v nadaljevanju ZSocP) v zadevi izdaje soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem, s sedežem Slovenski trg 1, 4000 Kranj, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 665/2012 z dne 27. 6. 2012 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 27. 6. 2012, pri notarki Mariji Murnik, Koroška cesta 21, 4000 Kranj, s katerim sta ustanovitelja:
– Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in
– Vincenc Draksler, Hauptstrasse 11, 8280 Kreuzlingen, Švica,
preoblikovala ustanovo v socialno podjetje z imenom: Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem so.p., s sedežem: Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem se vpiše v evidenco socialnih podjetij.
3. V evidenco socialnih podjetij se pri imenu ustanove vpiše dostavek »socialno podjetje«.
Št. 12200-2/2012-5
Ljubljana, dne 29. oktobra 2012
EVA 2012-2611-0068
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve