Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3278. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 8513.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10 – popr., 20/11, 57/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 16. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 982 in 1008, obe k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
– parc. št. 858/2, 858/4, 858/6, 858/7, 840/4, 148/6, 874/1, 150/26, 150/21, 152/1, 152/15, 150/29 in 151/30, vse k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 639/4, k.o. 2143 – Tržič,
– parc. št. 376/3, 376/4, 377/1, 378, 41/3, 42/3, 42/2, vse k.o. 2150 – Zvirče,
– parc. št. 861/2, k.o. 2146 – Leše,
– parc. št. 637, 638 in 639, vse k.o. 2149 – Žiganja vas,
– parc. št. 352/20 in 213/11, obe k.o. 2141 – Podljubelj,
– parc. št. 243/21, 243/22 in 243/23, vse k.o. 2146 – Kovor,
– parc. št. 641, k.o. 2143 – Tržič,
– parc. št. 160/2, k.o. 2147 – Križe.
2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica na ime Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000, z zaznambo, da so nepremičnine iz prve do osme alineje 1. točke tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, nepremičnina iz devete alineje 1. točke tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega pomena – ulica in nepremičnina iz desete alineje 1. točke tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega pomena – gospodarska javna infrastruktura.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0005/2012-396/3
Tržič, dne 22. oktobra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti