Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, stran 8474.

Na podlagi 3., 7., 9. in 21. člena Zakona o športu (ZSpo, Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
1. člen
V 7. členu se besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom: »Javni razpis se najavi v prilogah časopisa Gorenjski glas, v celoti pa se objavi na spletnih straneh MOK.«
2. člen
Dosedanji 9. člen postane 4. člen pod poglavjem »Splošne določbe«.
Pred zadnji stavek se doda nov stavek: »Kandidate za člane strokovne komisije županu lahko predlagajo tudi izvajalci športnih programov MO Kranj.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
V pravilniku se v celotnem besedilu v ustreznih sklonih beseda »selekcija« oziroma »starostna kategorija« nadomesti z besedama »vadbena skupina«, beseda »cicibani/ke« se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 10 let«, besedi »mlajši dečki/klice« se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 12 let«, besedi »starejši dečki/klice« se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 14 let«, beseda »kadeti/nje« se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 16 let«, beseda »mladinci/ke« se nadomesti z besedami »vadbena skupina do 18 let«.
4. člen
V prilogi 2, v tabeli »Odprte vadbene površine« se korekcijski faktor smučarski progi, tekaški progi, in kolesarski stezi, zviša na vrednost 6.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-8/2012-2-47/06
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti