Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, stran 8472.

Na podlagi prvega odstavka 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet mestne občine Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
1. člen
V petem odstavku 35. člena se besedilo:
»– pri javni poti              6 m
– pri javni poti za kolesarje        3 m
– pri glavni mestni cesti         12 m«
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– pri javni poti              5 m
– pri javni poti za kolesarje        2 m
– pri glavni mestni cesti         10 m«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 41. člena se črta.
Drugi odstavek 41. člena postane prvi odstavek.
3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda na podlagi popolne vloge pristojni občinski organ in ga vroči predlagatelju zapore. Vloga se šteje za popolno, ko je priložen elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, ali vsebuje podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. O izdanih dovoljenjih pristojni občinski organ obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve.«
(2) Besedilo drugega stavka drugega odstavka 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V obvestilu mora biti navedena tipska shema začasne prometne ureditve ter podatki o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore, če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.«
(3) Besedilo tretjega odstavka 54. člena se črta.
(4) Besedilo drugega stavka sedanjega četrtega odstavka 54. člena se črta.
(5) Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
(1) V prvem odstavku 64. člena se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.000 eurov«.
(2) Besedilo 18. točke prvega odstavka 64. člena se črta.
(3) Sedanji 19. in 20. točka postaneta 18. in 19. točka.
(4) V drugem odstavku 64. člena se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 eurov«.
5. člen
V 65. členu se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.
6. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedilo »250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »1.000 eurov«.
V drugem odstavku 66. člena se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.
7. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo »250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »1.000 eurov«.
V drugem odstavku 67. člena se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.
V tretjem odstavku 67. člena se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »200 eurov«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-266/2012-2-(46/07)
Kranj, dne 10. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti