Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2012 z dne 2. 11. 2012

Kazalo

3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid, stran 8467.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 91/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
1. člen
3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10 – v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se odslej glasi:
»3. člen
Na območju Občine Kobarid se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin
6. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin
7. upravljanje pokopališč
8. pogrebne storitve
9. vzdrževanje občinskih cest
10. izvajanje zimske službe
11. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
12. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter oglaševanje
13. javna razsvetljava v naseljih.
Naloge, ki se opravljajo v okviru gospodarske javne službe, se natančneje določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe.
Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.«
2. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»5. člen
Občina Kobarid zagotavlja posamezne vrste gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske odpadne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov
5. izvajanje zimske službe (razen državnih cest)
6. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin v naselju Kobarid
7. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin v naselju Kobarid
8. upravljanje pokopališč
9. pogrebne storitve
10. javna razsvetljava v naseljih.
b) v nesamostojnem režijskem obratu v okviru občinske uprave:
1. vzdrževanje občinskih cest
2. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin izven naselja Kobarid
3. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven naselja Kobarid
4. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven naselja Kobarid
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
6. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter oglaševanje.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom drugače določeno.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kobarid, dne 18. oktobra 2012
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti