Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2928. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje, stran 7534.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 8/96), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09), Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje
1. člen
2. točka 2. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08, 1/10) se spremeni in glasi:
»2. Organizacijska enota Vrtec Mozirje (v nadaljevanju: vrtec), s sedežem Šolska ulica 25, Mozirje, znotraj katere sta dve delovni enoti (DE):
– DE Vrtec Tulipan, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje,
– DE Vrtec Lipa, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.«
2. člen
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-11
Rečica ob Savinji, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost