Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2926. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje, stran 7533.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, v nadaljnjem besedilu: ZLS) in sedme alineje drugega odstavka 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje mandat članici Občinskega Sveta Maji Jarc, stan. Stranje pri Dobrniču 6, 8211 Dobrnič.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem Svetu Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2012-10
Trebnje, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost