Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«, stran 7530.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 18. redni seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici« (Uradne objave, št. 21/86 ter dopolnitve, Uradni list RS, št. 11/98, 48/03, 23/08) se v 6. členu za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Dovoli se gradnja nizkoenergijskega vrtca za štiri oddelke, z vsemi pripadajočimi površinami, na zemljiščih ob obstoječem vrtcu, parc. št. 648/12 in 654/5, obe k.o. Jamna.
(5) Posegi iz četrtega odstavka tega člena ter vsa odstopanja od določb Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«, ki se nanašajo na posege iz četrtega odstavka tega člena, so možni, vendar le pod pogojem, da se pridobijo pozitivna soglasja vseh organov in organizacij, ki so podali pogoje za pripravo tega prostorskega akta.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0065/2012
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost